Průběh incidentu

Ú v o d

O střelbě v Brně, která se odehrála 20. března letošního roku, toho už bylo napsáno mnoho, od bulvárních zpráv až po snahu o objektivní popis události. Zkusme se ale na tuto událost pokusit pohlédnout očima obou aktérů, tak jak to lze na základě jejich a svědeckých výpovědí.

Celá ta událost nezačala 20. března, ale již dříve, a na jejím počátku bylo rozhodnutí školy o tom, že děti nebudou vpouštěni do budovy před příchodem trenérů. "Postřelený otec" proti tomuto rozhodnutí již dříve protestoval, a to ne zcela vybíravým způsobem, takže mu jeho chování získalo pověst hulváta. Na druhou stranu se mu není zas tak moc divit; kterému rodiči by se zamlouvalo nechat dítě před školou v dešti nebo mrazu jenom proto, že někdo rozhodl: "děti do budovy před začátkem tréningu nesmí". Na toto jeho chování si vrátná stěžovala řediteli školy i "trenérovi plavání".


P o h l e d "   p o s t ř e l e n é h o   o t c e "

Také toho dne přivedl "postřelený otec" svého syna ke škole a domáhal se, aby byl syn vpuštěn dříve a on mohl odejít. Po jeho zvolání se z budov školy ozval hlas vrátné: "už je ten cvok tady zase" a "postřelený otec" uviděl, jak proti němu vybíhá "trenér plavání".

"Postřelený otec" se rozčileného muže, který měl nad ním zjevnou fyzickou převahu zalekl a ve strachu povyhrnul bundu, pod kterou měl v pouzdře zbraň v naději, že pohled na zbraň "trenéra plavání" od útoku odradí. To ovšem "trenéra plavání" neodradilo, ba spíše naopak. S výkřikem: "Ty na mě budeš vytahovat zbraň?!" se naplno rozběhl k "postřelenému otci". Ten začal utíkat, v běhu vytáhl zbraň z pouzdra, natáhl závěr a dvakrát vystřelil do vzduchu, doufaje že varovné výstřely "trenéra plavání" v jeho pronásledování zastaví. To se ovšem nestalo. Na vzdálenost asi 25 metrů "trenér plavání" "postřeleného otce" dohnal a uchopil ho za bundu. "Postřelený otec" se otočil čelem k němu a zbraň držel v tzv. pohotovostní poloze, kdy zbraň mířila do země (už v patřičné vzdálenosti od školy).

V tomto okamžiku si "postřelený otec" uvědomil, že má dvě možnosti. Buď vystřelí a "trenéra plavání" vážně zraní, protože minout na tuto vzdálenost v podstatě nelze, a nebo se poddá agresivnímu útoku s možnými vážnými následky. "Trenér plavání" v útoku pokračoval. "Postřeleného otce" zasypal mnoha údery do obličeje, až tento padl na zem a pistole mu vypadla z ruky. "Trenér plavání" si všiml pistole na zemi, zvedl ji a vystřelil dvakrát na ležící postavu. Poprvé se netrefil, ale podruhé již mířil přesněji a zasáhl "postřeleného otce" do oblasti hrudníku. Pak se otočil, odešel i se zbraní do školy, kde z pistole vyjmul zásobník, ze zásobníku vyjmul náboje a tam setrval až do příjezdu policie.


P o h l e d   " t r e n é r a   p l a v á n í "

"Trenér plavání" se musí řídit nařízením ředitele školy. A i když s některými nařízeními nemusí souhlasit, musí je respektovat. V opačném případě musí počítat s následky za nedodržení nařízení. Takže pokud děti nesmí do budovy školy před začátkem tréninku, nebudou tam vpuštěni, i když se to jejich rodičům nelíbí. Tak jako "trenér plavání" musí stejným způsobem dodržovat nařízení i ostatní zaměstnanci školy (trenéři a vrátná). Rodiče si myslí že jen oni nejlépe vědí, co je pro jejich děti správné, a tak je s některými rodiči domluva velmi těžká. Když se potom rodič začne dožadovat svých požadavků agresivním a vulgárním chováním vůči ženské části zaměstnanců, není divu, že to u jejich kolegů vzbudí nevoli a na dotyčného jsou patřičně nažhaveni.

Tak nějak asi vnímal "trenér plavání" i "postřeleného otce", který měl pověst agresivního hulváta, co si dovoluje na vrátnou a trenérku. Není tedy divu, že kritického dne poté, co vrátná volala: "už je ten cvok tady zase!", se "trenér plavání" rozhodl, že ho umravní. Viděl, že "postřelený otec" je před školou a rozhodl se vyříkat si to s ním tváří v tvář. Poté, co vyběhl před školu rudý a se zaťatými pěstmi, viděl, jak "postřelený otec" vyhrnuje bundu a ukazuje mu zbraň, o které se mohl domnívat, že je plynová nebo airsoftová. Toto gesto jej rozhodně neodradilo, ale naopak ještě víc popudilo. "Bude tady našim ženám nadávat do starých škatulí, a když si s ním chci promluvit jako chlap, tak na mě bude vytahovat nějakou pistoli v domnění, že si před ním sednu na zadek? Tak to tedy ne, chlapečku, teď uvidíš, zač je toho loket!"

Vidí "postřeleného otce", jak se před ním dává na útěk, jak vytahuje zbraň z pouzdra a náhle uslyší dva výstřely. Nedokáže identifikovat, zda-li se jedná o reálné výstřely nebo výstřely ze signální pistole a také nerozpozná zda výstřely mířily na jeho osobu nebo do vzduchu a zda měl pouze štěstí, že se "postřelený otec" netrefil. Po několika dalších metrech pronásledování "postřeleného otce" dožene a chytne za bundu. Ten se proti němu otáčí a zbraň stále drží v rukou někde na úrovni hrudníku. "Trenér plavání" se v okamžiku musí rozhodnout. Nemá čas přemýšlet, zda se jedná o reálnou či signální zbraň. Zasypává obličej "postřeleného otce" ranami, dokud ten neleží na zemi a zbraň mu nevypadne z ruky. "Trenér plavání" zbraň sebere ze země a namíří na tělo. Těžko říct, co se mu v tu chvíli honí hlavou. Každopádně zvedá zbraň a vystřelí směrem na ležící postavu. Mine tělo a střela se odrazí od chodníku. V tomto okamžiku "trenér plavání" již ví, že se nejedná o signální pistoli. Přesto zvedá zbraň podruhé, zamíří a vystřelí. Trefí "postřeleného otce" do oblasti hrudníku. Odchází do školy a "postřeleného otce" nechává jeho osudu na chodníku. Po příchodu do školy vyndá zásobník ze zbraně a náboje ze zásobníku a vyčká příjezdu policie.


Z á v ě r

Každý z aktérů této události vnímá to, co se stalo, jinak. Faktem je, že oba udělali chyby, kterých jistě litují a kdyby se situace opakovala, vyvarovali by se jich. "Postřelený otec" by jistě netasil zbraň proti běžícímu muži, který je sice agresivní, ale není ozbrojen, a "trenér plavání" by nepronásledoval ozbrojeného člověka a už vůbec by dvakrát nestřílel do ležícího těla.


Dokumenty